İspanyolca Kursu

ÖN BİLGİ FORMU

İspanyolca Kursu Hakkında

İspanyolca dünya üzerinde İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil konumundadır. İstatistiklere göre dünya üzerinde 600 milyona yakın kişinin İspanyolca konuştuğu tahmin edilmektedir. Bu yüzden İspanyolca dünyada en çok konuşulan ikinci dil olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca son yıllarda  İspanyolca diline olan ilgi daha da artmaktadır, bunun sonucu olarakta Almanya’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede hatta ülkemizde  üniversitelerde, liselerde ve kolejlerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

İspanyolca aynı zamanda ticaretin ikinci dili olduğu yatırımcı şirketler işe alımlarda İngilizce yanında İspanyolca bilmeyi de şart koşmaya başlamışlardır.

İspanyolca eğitimimiz;

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2

Olmak üzere 4 seviyeden oluşmaktadır.

Top