İlköğretim İngilizcesi

ÖN BİLGİ FORMU
ONLİNE SINAV

Eğitim Sistemimiz

Amerikan Kültür Dil Okulları Eskişehir Şubesi İngilizce öğretiminin amacı; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeleri, karar verebilmeleri ve kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri için potansiyellerini ortaya koymaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin uluslar arası bir ortamda dil çeşitliliğinin farkına varmaları ve günlük yaşamlarında kendilerini ifade edebilmeleri de hedeflenmektedir.

 

Amerikan Kültür Dil Okulları Eskişehir Şubesi öğrencilere aşağıdaki kazanımları edindirmeyi hedeflemektedir:

    Yazılı ve sözlü medya ile iletişim kurabilmeyi sağlamak, okumak, bilgi toplamak, tartışabilmek ve yorumlayabilmek
  • Etkili bir iletişim için bilgi toplamak ve bilgiyi sentezlemek amacıyla teknoloji kaynaklarını kullanabilmek
  • Konuşmayı, yazmayı ve görsel dili etkili bir iletişim için adapte edebilmek

 

Amerikan Kültür Dil Okulları Eskişehir Şubesi İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve aktif bir şekilde işlenmektedir. Her seviyede, öğrencilerimizin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla müfredatımızı hazırlamaktayız. Amerikan Kültür Dil Okulları Eskişehir Şubesi değişik konular üzerine kurulu kendi dil müfredatına sahiptir. Konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerine dayalı; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup olarak çalışıp öğrendikleri bir müfredatımız vardır.

Top